Zanesljivost metode Sensiplan

Iz študije »The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviourduring the fertile time: a prospective longitudinal study«, objavljeni v renomirani ugledni reviji Human Reproduction marca 2007 (Študija o zanesljivosti NND Sensiplan), je razvidno, da je zanesljivost simpto-termalne metode Sensiplan enaka zanesljivosti hormonskih kontracepcijskih tablet.

Predpogoj za tako visoko zanesljivost je zavzetost obeh partnerjev, dosledno upoštevanje pravil metode in dobra poučenost. Udeleženke študije so obiskovale tečaje, kjer so jih prve 3 do 4 mesece spremljale strokovno usposobljene svetovalke ali svetovalci.

Študija je pokazala, da je zanesljivost metode* Sensiplan 0,4. To pomeni, da je od 250 žensk, ki so uporabljale metodo leto dni, nenačrtovano zanosila samo ena. Zanesljivost vseh metod načrtovanja družine merimo s Pearlovim indeksom – PI. Ta nam pove število nenačrtovanih nosečnosti med 100 pari, ki so leto dni uporabljali določeno metodo.

Uporabna zanesljivost metode** pa je znašala 1,8.

  PI
Pari, ki so se strogo držali pravil metode. 0.43
Pari, ki so v plodnem času uporabljali kondom ali diafragmo. 0.59
Pari, ki so imeli v plodnem času nezaščiten spolni odnos, čeprav si niso želeli otroka. 7.46
Vsi pari, ki so uporabljali Sensiplan. 1.8
Pari, ki niso uporabljali nobene metode. 70 - 85

Tabela: Zanesljivost metode Sensiplan glede na spolno vedenje parov (vir: Human Reproduction 3/2007)

Sensiplan je zanesljiva naravna alternativa tudi za ženske, ki nočejo ali ne smejo več uporabljati hormonske kontracepcije.

* Zanesljivost metode pove, kako zanesljiva je določena metoda ob natančnem in doslednem upoštevanju pravil (perfekt use).

** Uporabna zanesljivost pa je zanesljivost metode ob vsakodnevni uporabi (unperfect use).

“Zdi se mi pomembno, lepo in pošteno, da sva se oba z dekletom udeležila tečaja NND, saj sva oba potrebna in odgovorna za spočetje najinih otrok. Načrtovanje družine je del najinega odnosa, ki ga gradiva skupaj.”

Nejc