Prednosti in slabe strani metode Sensiplan

Prednosti NND-Sensiplan:

 • Je brez zdravju škodljivih stranskih učinkov.
 • Metoda je zelo zanesljiva.
 • Par je avtonomen in neodvisen pri odločanju o svoji plodnosti.
 • Metodo lahko uporabljamo za preprečevanje spočetja, že naslednji dan pa kot pomoč pri zanositvi.
 • Metoda je 100 % naravna in ekološka.
 • Z lahkoto se jo naučimo in je preprosta za uporabo. Osvojimo jo na 4 do 5 srečanjih v obdobju 3 do 4 mesecev. Za uporabo le-te na dan potrebujemo 5 minut.
 • Je poceni. Potrebujemo termometer, svinčnik in preglednico, med obiskovanjem tečaja pa še priročnik in delovni zvezek.
 • Uporabna je v vseh življenjskih obdobjih, tudi po porodu in v meni.
 • Je etično sprejemljiva.
 • Podpira zakonsko življenje: ljubezen ni omejena le na spolnost. Boljše poznavanje telesnih ritmov obeh zahteva pogovor in poglablja intimnost para. Raziskave kažejo, da je med uporabniki naravnih metod veliko manj ločitev.

Slabe strani:

 • Metodo NND-Sensiplan se morate naučiti, za kar potrebujete najmanj 3 mesece.
 • Metoda je zanesljiva, če se zanjo ogrejeta oba partnerja.
 • Z uporabo metode sprejmemo dejstvo, da je ženska določen del mesečnega cikla plodna (moški pa ves čas).
 • Stres, bolezen, čustveni pretresi in nekateri drugi dejavniki zahtevajo posebno pozornost pri opazovanju mesečnega cikla.

“Iz naravnih zakonitosti ženskega cikla bi lahko sklepal, da si ženska najbolj želi telesne bližine samo in najbolj med t.i. plodnimi dnevi, vendar v najinem odnosu ni tako. Tudi raziskave so pokazale, da je želja po združitvi močna tudi v času po ovulaciji ob predpostavki, da odnos temelji na medsebojnem razumevanju in ljubezni.”

Gorazd